Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – nie ma nic cenniejszego od naszego żywota. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby go ochronić. Odpowiedzialność za siebie to jedno, ale troska o bliskich jest równie istotna. Nie pozostawiaj więc rodziny bez wsparcia finansowego po tym, jak Cię zabraknie. Zabezpieczeniu finansowemu rodziny służy ubezpieczenie na życie. Rozsądek podpowiada, że to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy naprawdę świadomie dbasz o szczęście bliskich.

Każdy, kto analizował zakup ubezpieczenia na życie (polisy na życie), zdaje sobie sprawę iż wybór korzystnej dla nas sumy ubezpieczenia jest skomplikowany i wymaga wielu przemyśleń. Wszak skrupulatna wycena wartości własnego istnienia jest dosyć niekomfortowa. Choć to zadanie wydawać się może problematyczne, w gruncie rzeczy sprowadza się do zabezpieczenia kredytu, gdyż jest to najszybszy sposób na określenie tego typu wartości.

Gwarancja polisy na życie

Polisa na życie pomoże zagwarantować Twojej rodzinie godne funkcjonowanie, spłatę zobowiązań finansowych, posłanie dzieci na studia i umożliwienie im startu w dorosłość. Odszkodowanie nie wynagrodzi Twojego odejścia, ale będzie wsparciem dla tych, których kochasz.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe polisy na życie są zdecydowanie tańsze od pozostałych, ponieważ wskazanie prawdopodobieństwa zgonu człowieka w określonym czasie, które jest szacowane na podstawie tablic demograficznych, nie wymaga wielkiego trudu. Stąd też łatwe jest policzenie wysokości świadczenia, które będzie wypłacone z chwilą śmierci właściciela polisy na życie. Polisy bezterminowe są natomiast tak konstruowane, że albo żyją wraz z posiadaczem ubezpieczenia do końca jego życia, lub też właściciel zrywa w dowolnej chwili umowę z firmą ubezpieczeniową, odbierając w formie tzw. wartości polisy na życie część swoich składek, pomniejszoną o koszty związane z ubezpieczeniem.