Ubezpieczenie wypadkowe NNW

Nie pozwól, abyś został bez grosza w razie nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku. Reguły różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe NNW określa rozporządzenie ministerialne z marca 2006 roku. Określana jest ona na rok składkowy, obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Płatnicy składek podzieleni zostali na dwie kategorie: zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób oraz zgłaszających minimum dziesięciu ubezpieczanych. Warto więc zorientować się zawczasu, jakie koszty w związku z tym poniesiemy.

Ubezpieczenie NNW – składki

W pierwszym przypadku stawka procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dla wszystkich identyczna i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla określonych grup działalności. Dla płatników składek anonsujących do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest niejednolita.

Fundament wspomnianego zróżnicowania stanowi rodzaj ryzyka, ustalany jednocześnie na poziomie grup działalności, jak i płatników składek. Zgodnie z ustawą z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe różni się w zależności od wielkości płatnika składek oraz niebezpieczeństw zawodowych i ich prawdopodobnych konsekwencji. Orientujmy się w swoich prawach. Z pomocą towarzystw ubezpieczeniowych dowiemy się, na jaką kwotę możemy być ubezpieczeni i jakie warunki należy spełnić, aby na pewno uzyskać stosowne odszkodowanie w następstwie nieszczęśliwego wypadku.