Warta

Grupę Warta tworzy wiele podmiotów, m.in.: TUiR WARTA, TUnŻ WARTA. TUiR WARTA S. A i inne. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. pojawiło się w Polsce w 1920 roku i do dziś udostępnia w swojej ofercie: ubezpieczenie na życie, emerytalno-rentowe, nieruchomości, komunikacyjne, turystyczne, dla firm, dla gospodarstw rolnych i inne.

Strona www: www.warta.pl

Numer telefonu: 801 308 308