Skandia

Skandia działa w ramach kilku podmiotów: Old Mutual, Nedbank i Mutual & Federal, firma powstała w RPA w 1845 roku. Firma łączy zalety zarządzania finansami i ubezpieczenia. Skandia oferuje: plany oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia.

Strona www: www.skandia.pl

Numer telefonu: 801 888 000