Signal Iduna

Grupa Signal Iduna istnieje w branży od 100 lat, wywodzi się z Niemiec i powstała z połączenia SIGNAL Dortmund oraz IDUNA Nova Hamburg. Towarzystwo ubezpieczeniowe w swojej ofercie udostępnia cztery rodzaje polis: majątkowe, zdrowotne, turystyczne oraz na życie.

Strona www: www.signal-iduna.pl

Numer telefonu: 801 120 120  (polisy zdrowotne) lub (22) 50 56 508 (polisy turystyczne)