Nordea

Nordea działa na rynku finansowym, oferując: produkty bankowe, zarządzanie aktywami, fundusze inwestycyjne, produkty emerytalne i ubezpieczenia na życie. W Polsce Grupa Nordea to takie jednostki, jak: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nordea Bank Polska S.A., Nordea Finance Polska S.A.(firma leasingowa).

Strona www: www.nordeapolska.pl

Numer telefonu
: 801 231 500 (Nordea Życie) lub 801 306 306 (Nordea OFE)