MetLife (Amplico)

Od 1 listopada 2010 roku American Life Insurance Company wchodzi w skład firmy MetLife Inc. oferując następujące produkty ubezpieczeniowe: polisy ochronne, oszczędnościowe, inwestycyjne, wypadkowe, zdrowotne, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne.

Strona www: www.metlife.pl

Numer telefonu: (22) 523 50 70