Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group i  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferują wachlarz produktów: polisy AC, OC, NNW, Zieloną Kartę, ubezpieczenia rodzinne, polisy dla nieruchomości, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia na życie, fundusze kapitałowe, prywatne ubezpieczenia medyczne, polisy rolne, produkty grupowe, posagowe, ochronne i inne.

Strona www: www.compensa.pl

Numer telefonu: (22) 501 61 00 (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group) lub (22) 501 61 00 (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group)