Allianz

Allianz rozpoczął działalność od niewielkiej niemieckiej firmy, oferującej ubezpieczenia NW i komunikacyjne. Na przestrzeni 120 lat towarzystwo ubezpieczeniowe przekształciło się w jedną z największych firm branżowych na rynku, dostarczając Klientom ubezpieczenia (OC, na życie, komunikacyjne, nieruchomości, majątkowe i inne), kredyty, produkty inwestycje oraz emerytalne.

Strona www: www.allianz.pl

Numer telefonu: 801 10 20 3 lub (22) 567 67 00