Aegon

Towarzystwo ubezpieczeniowe Aegon działa w Polsce pod dwoma szyldami: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A  i AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  Pierwsza firma oferuje długoterminowe polisy na życie z opcją oszczędzania i inwestowania, druga otwarty fundusz emerytalny.

Strona www: www.aegon.pl

Numer telefonu: (22) 490 20 80