Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie OC jest podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu w Polsce. Bez ważnego OC nie można poruszać się po krajowych drogach i każde zarejestrowane auto musi posiadać aktualną polisę, by kierowca mógł z niego skorzystać. Polisa OC chroni kierowcę, który ponosi winę w razie stłuczki czy wypadku – towarzystwo ubezpieczeniowe w takiej sytuacji wypłaca poszkodowanemu stosowne odszkodowanie.

Ubezpieczenie AC, czy autocasco jest polisą nieobowiązkową, ale praktyczną – to z niej wypłacane jest odszkodowanie właścicielowi samochodu w sytuacji, w której auto zostanie skradzione, uszkodzone w wyniku kolizji ze zwierzęciem, doszczętnie zniszczone lub powstaną w nim szkody na skutek działalności żywiołów. To ubezpieczenie samochodu obowiązuje, gdy za szkody nie odpowiada właściciel pojazdu (brak umyślnego działania). TU odmówi jednak wypłaty odszkodowania, gdy auto zostało uszkodzone w wyniku czynów zabronionych (narzędzie w przestępstwie), umyślnych albo wywołanych stanem upojenia alkoholowego czy odurzenia lekami/narkotykami. Autocasco jest więc przydatnym ubezpieczeniem, ale obwarowane jest kilkoma warunkami, których trzeba przestrzegać, by domagać się odszkodowania.

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy więc na obowiązkowe (OC) i nieobowiązkowe, wśród których poza autocasco można wymienić jeszcze assistance, ubezpieczenie pomocy prawnej, GAP i Zieloną Kartę. O dodatkowe polisy i szczegółowe warunki ubezpieczenia należy pytać w konkretnych towarzystwach ubezpieczeniowych.