Ubezpieczenie od utraty dochodu. Zabezpieczenie się przed niezdolnością do pracy

Prowadzenie własnej firmy to cel wielu ludzi. Niesie jednak ze sobą zupełnie inne ryzyko niż praca na etacie. Tutaj L4 oznacza utratę głównego źródła utrzymania. Ubezpieczenie od utraty dochodu ma być sposobem na zabezpieczenie siebie przed taką ewentualnością.

Ubezpieczenie od utraty dochodu – kto powinien o nim pomyśleć

W założeniu ubezpieczenie od utraty dochodu ma być rezerwą odłożoną przez konsumenta na wypadek utraty możliwości zarabiania pieniędzy. Dzieje się tak np. w przypadku utraty pracy czy zdrowia. Odłożone pieniądze powinny pozwolić na powrót do wykonywania swoich obowiązków zawodowych lub przekwalifikowanie bez stresu.

Ubezpieczenie od utraty dochodu to zabezpieczenie, z którego może skorzystać każdy na kilka sposobów:

  • Jeśli konsument prowadzi własną firmę lub jeśli pracuje jako influencer. Jest to zabezpieczenie dla jego majątku i zobowiązań finansowych;
  • jeśli konsument pracuje w zawodzie profesjonalnym i utrata zdrowia przerywa możliwość wykonywania tej pracy, np. prawnik, lekarz, itp;
  • Jeśli konsument kupuje mieszkanie na kredyt. Niektóre banki oferują, inne wymagają zabezpieczenie kredytu w taki sposób.

Każdy kto decyduje się na takie ubezpieczenie powinien uważnie przeczytać OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają wszystkie informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia. Z uwagi na koszt tej usługi (która nie należy do tanich) trzeba być świadomym za co się płaci i na jakich warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyzna pieniądze.

Pamiętać także trzeba o okresie karencji, czyli okresu po którym pieniądze będą mogły zostać wypłacone. Czas ten może wynieść nawet 90 dni. Jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie wcześniej niż po upływie okresu karencji, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Koszt ubezpieczenia od utraty dochodu. Od czego zależy?

Ubezpieczenie zawierane jest na rok. Możliwa jest też spłata należności w ratach. Przeciętnie jest to kwota 300- 400 zł (i większa) za kwartał. W zależności od wysokości wpłacanej kwoty, w przypadku niemożności zarobienia pieniędzy można dostać pieniądze na zapłacenie 12 rat pożyczki.

Wysokość ubezpieczenia firmy pożyczkowe ustalają na podstawie:

  • Wysokości pensji podlegającej ochronie,
  • historii przebytych chorób konsumenta wnoszącego o ubezpieczenie,
  • wysokość sumy wpłaconej na poczet ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie od utraty dochodu jest zazwyczaj oferowane w związku z utratą zdrowia. Jest wypłacane gdy klient firmy udowodni, że nie jest w stanie wykonywać swojego zawodu. W tym punkcie warto zaznaczyć zaletę takich ubezpieczeń – możliwość objęcia w nie sportów zwiększonego ryzyka, takich jak skoki spadochronowe czy polowanie z bronią palną.

Ubezpieczenie od utraty dochodu. To niedoskonałe rozwiązanie

Ubezpieczenie od utraty dochodu może być ochroną po utracie pracy, jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest działalnością charytatywną. Trzeba o tym pamiętać przed podpisaniem umowy. Co więcej, należy rozróżniać dwa rodzaje ubezpieczenia od utraty dochodu.

Ubezpieczenie od utraty pracy jest często wymagane przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania. O tym, czy jest to opcja korzystna dla konsumenta, powinien zdecydować on sam. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że:

  • Koszty składek są dosyć wysokie – od kilkuset do kilku tysięcy złotych;
  • Ubezpieczenie od utraty dochodu nie występuje jako produkt samodzielny, a dodatek do ubezpieczenia na życie zawieranego przy umowie o kredyt;
  • jeśli rata kredytu jest wysoka, to polisa może okazać się zbyt niska, by pokryć całość zobowiązania;

Wyżej wspomniane ubezpieczenie od utraty dochodu zostało stworzone dla tych, którzy pracują we własnej firmie lub na kontrakcie. Warto zastanowić się nad nim tak samo jak nad ubezpieczeniem służbowego laptopa czy telefonu komórkowego. Jest to rozwiązanie tymczasowe i nie tanie, lecz w trudnych sytuacjach na pewno pomocne.

Niezależnie od rodzaju podejmowanego ubezpieczenia konsumenci powinni przejrzeć oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, by wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb. Każda firma ubezpieczeniowa ustala swoje własne zasady dla ubezpieczeń. Również dla tych, które dotyczą ochrony przed utratą dochodu.

Inne sposoby ubezpieczenia zobowiązań i dochodu konsumenta

Każdy konsument ma do wyboru wiele różnych ofert, które pozwalają na zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej. Ubezpieczenie od utraty dochodu czy utraty pracy to tylko dwie opcje – i to najbardziej skrajne. Nikt nie zakłada, że z niewyjaśnionych powodów straci pracę z dnia na dzień.

Kolejną możliwością jest korzystanie z ubezpieczenia na życie w zakładzie pracy. Dodatkowo można też założyć konto oszczędnościowe. Tam również warto odkładać część miesięcznej pensji na “czarną godzinę”. Oszczędności zawsze można zostawić na czas emerytury. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że przepisy emerytalne, a z nimi wysokość emerytury w przyszłości, może się zmienić.

Niezależnie od miejsca odkładania pieniędzy należy pamiętać, że poduszka finansowa to bezpieczeństwo i wygoda. Bezpieczeństwo w razie nagłego wypadku. Wówczas konsument nie zostanie bez środków do życia. Wygoda – bo nie jest uzależniony od pracy, zawsze ma szansę ją zmienić bez straty dla swojej sytuacji majątkowej.