Prywatne, a państwowe ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni tzw. rolę uzupełniającą do państwowego ubezpieczenia, nie można w nim liczyć na całkowite zastąpienie zakresu ochrony oferowanego przez NFZ, ponieważ najczęściej ubezpieczenia nie pokrywają kosztów leków refundowanych przez państwo, dializ bądź chemioterapii.

Razem z polisą zdrowotną otrzymujemy katalog świadczeń, w którym są szczegółowo określone możliwości korzystania z usług lekarskich i specjalistycznych w przypadku wystąpienia choroby. W wielu przypadkach ubezpieczony nieopłacający składek ZUS musi się liczyć z poniesieniem kosztów interwencji pogotowia ratunkowego, w razie skręcenia kostki bądź złamań może skorzystać z publicznej opieki medycznej i ponieść jej koszty, które ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku najczęściej zwróci.

Na plus ubezpieczeń prywatnych przepowiada dostęp do specjalistycznej opieki medycznej bez kolejek, wizyty u kardiologa, alergologa, ginekologa bądź innych lekarzy dostępne są niemal od ręki, a leczenie ambulatoryjne może odbywać się w placówce zakontraktowanej. Istnieje również forma doubezpieczenia i wykupienia pakietu ochronnego od tzw. ciężkich chorób krytycznych.