Jak obliczyć kwotę odszkodowania z polisy NW?

Jeżeli doznaliśmy nieszczęśliwego wypadku, który wpłynął na nasze zdrowie, a posiadamy aktualną polisę NW, przysługuje nam odszkodowanie!

Sama kwota tego świadczenia uzależniona jest od doznanego procentu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem będącym na liście świadczeń gwarancyjnych.

W celu obliczenia, jaka kwota należy się od towarzystwa ubezpieczeń, należy najczęściej podzielić sumę ubezpieczenia (jej wysokość znajduje się na pewno na polisie) przez 100 i pomnożyć przez przyznany procent uszczerbku zdrowia. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona straciła życie zwracana jest pełna kwota ubezpieczenia. W zależności od umowy i jej ogólnych warunków niekiedy zakłady ubezpieczeń powiększają ją o kilkanaście procent.