Jaką zapłacę karę za brak polisy OC?

Podczas kontroli drogowej w przypadku nieprzedstawienia dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazd sprawdzany jest w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w której między innymi gromadzone są informację na temat ubezpieczeń. Zaistniały fakt przekazywany jest również do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który w przypadku braku ubezpieczenia OC określa wymiar kary na podstawie ustawy z dnia z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Wysokość kar zależy od rodzaju pojazdów i wynoszą:

  • auto osobowe: 500 euro
  • samochody ciężarowe i autobusy: 800 euro
  • inne pojazdy podlegające ubezpieczeniu OC: 100 euro

Sama końcowa stawka kary powiększa się nawet o 100% sumy wyjściowej, jeśli pojazd nie posiada ubezpieczenia więcej niż 14 dni.
Wysokość kar jest nieporównywalnie większa od kosztu rocznego ubezpieczenia OC, warto więc zwracać uwagę na polisę OC szczególnie, kiedy sprowadzamy auto z zagranicy bądź kupujemy samochód z niewiadomego źródła. Najczęściej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie przychyla się do próśb o umorzenie nałożonych kar.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nakłada ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami).