Za co nie odpowiada ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie autocasco w większości ofert dostępnych na polskim rynku nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie bądź pod wpływem środków odurzających.

Środki finansowe z ubezpieczenia AC nie zostaną wypłacone, jeżeli w chwili zdarzenia autem kieruje osoba bez uprawnień bądź auto zostanie skradzione z kompletem dokumentów i oryginalnych kluczyków.

Umowy ubezpieczeniowe tworzone są najczęściej pod kontem zabezpieczania się firm przed próbami wyłudzenia pieniędzy, które mogłyby przynieść nadmierną korzyść finansową posiadaczowi polisy.

Ubezpieczenie AC w swoim założeniu ma pokryć poniesione straty i nie zwalnia właścicieli od zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku.