Koniec z dublowaniem odpowiedzialności cywilnej

Wielu kierowców czekało na zmianę przepisów dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia OC w chwili zakupu używanego samochodu. Podwójna składka powinna przejść do historii wraz z nadchodzącym rokiem. Nowe uregulowania mają zapobiec przejmowaniu zobowiązań po poprzednim właścicielu czterech kółek.

Teraz w ciągu miesiąca od dnia zakupu używanego pojazdu, musimy przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu wypowiedzenie umowy ostatniego właściciela. Jeśli tego nie zrobimy, przenoszona ona zostaje na nowego posiadacza. Jeżeli w międzyczasie zakupiliśmy nową polisę, płacimy dwie składki. Zaletą takiej sytuacji jest ewentualne odszkodowanie, które powinniśmy otrzymać od obu TU. Wspomniane trzydzieści dni to czas, w którym pismo musi zostać przyjęte przez towarzystwo, a więc nie liczy się data wysłania dokumentu. Lepiej więc pojawić się w biurze TU bez pośrednictwa.

Od początku 2012 roku ma obowiązywać nowa ustawa. Według jej przepisów, starą umowę będziemy mogli wypowiedzieć natychmiast, nie czekając do momentu jej wygaśnięcia (dziś może to być nawet kilka miesięcy). Trzeba będzie jednak trzymać rękę na pulsie i niezwłocznie wykupić nową polisę, aby nie pozostać np. na kilka tygodni bez żadnego ubezpieczenia OC. Obowiązek jego posiadania nadal będzie bowiem obowiązywał. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały obowiązek wysłania do nas informacji o kończącej się umowie nie później niż na dwa tygodnie przed datą jej wygaśnięcia. Obligatoryjną formą takiego zawiadomienia będzie list polecony wysyłany pocztą tradycyjną.