Kolizja za granicą, co robić?

Niechciane zrządzenia losu przychodzą zawsze w nieoczekiwanym momencie między innymi podczas podróżowania autem za granicami kraju. Zawsze warto zachować zdrowy rozsądek i upewnić się, czy nie zagrażamy innym uczestnikom ruchu i zadbać najpierw o swoje bezpieczeństwo, dopiero później zająć się formalnościami.

W przypadku, gdy jesteśmy sprawcami szkody poza terytorium Polski, jesteśmy zobowiązani do przekazania poszkodowanemu danych naszego ubezpieczyciela, zielonej karty bądź ubezpieczenia granicznego.

W przypadku, gdy zostaliśmy poszkodowani w przypadku kolizji za granicą należy od sprawcy wymagać pełnych danych osobowych, danych polisy, danych rejestracyjnych pojazdu a następnie zgłosić się do ubezpieczyciela, który jest wystawcą niniejszej polisy w celu ubiegania się od odszkodowanie. Jeśli szkoda ma miejsce w krajach Unii Europejskiej poszkodowany powinien skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, które wskaże najlepszą drogę kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy. Można skorzystać też z pomocy polskiego Biura Narodowego Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które po powrocie do kraju na podstawie posiadanych przez nas informacji o polisie sprawcy wskaże nam reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.