Jakie kryteria brać pod uwagę wybierając AC?

Dla wielu osób podstawowym kryterium przy wyborze ubezpieczyciela jest wysokość składki – nie powinno to być jednak podstawowe kryterium. Bardzo ważny jest bowiem również zakres odpowiedzialności TU. Tanie oferty są często opatrzone szeregiem kruczków i wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przykładowym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest tzw. udział własny w szkodzie. Jest to zapis, który bez względu na wysokość szkody i okoliczności zajścia, obniża wartość odszkodowania o część określoną kwotowo w stosunku do sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczyciel stosuje zasadę udziału własnego, wówczas w przypadku zdarzenia ubezpieczony pokryje część kosztów naprawy. Dlatego o ile na etapie wyboru polisy może się wydawać nam ona korzystna, to w przypadku szkody możemy żałować wyboru.

Wybierając polisę zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób ubezpieczyciel radzi sobie z obsługą klienta w przypadku zajścia, bowiem jeśli wiele osób skarży się na jakość usług, wówczas taki ubezpieczyciel nie jest wiarygodny.