Co zrobić po pożarze, aby nie stracić odszkodowania?

Jeśli w wyniku bliżej nieokreślonych przyczyn nasze mieszkanie bądź dom stanęły w ogniu, a szkoda została usunięta przez służby ratownicze, należy niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń wymagając otrzymania numeru szkody! Od samej straży pożarnej należy wymagać otrzymania protokołu z miejsca zdarzenia, w którym powinna być określona data i miejsce interwencji oraz opis prowadzonych czynności ratowniczych.

Do czasu przybycia eksperta wysłanego przez zakład ubezpieczeń nie wolno wykonywać jakichkolwiek napraw i zmian na miejscu zdarzenia, można jedynie wykonywać czynności ograniczające powstawania coraz większej szkody: dogasić przedmioty, upewnić się czy na pewno nie ma możliwości powstania powtórnego pożaru.

W oczekiwaniu na likwidatora szkód należy sporządzić listę spalonych i zniszczonych rzeczy, najlepiej dołączyć do niej paragony, faktury zakupu, karty gwarancyjne bądź instrukcję obsługi. Jeżeli nie posiada się dokumentacji zakupowej, można przekazać przedstawicielowi firmy odszkodowawczej aktualne zdjęcia obrazujące znajdujący się sprzęt i wyposażenie sprzed zaistnienia szkody.

Ekspert na miejscu zdarzenia sporządza protokół oraz dołącza do niego fotografie przedstawiające wymiar szkody i przekazuje dokumentację do wydziału, w którym zapadnie decyzja o wysokości odszkodowania.