Zmiana wartości mienia, a koszt polisy

Wyposażanie mieszkania oraz rzeczy ruchome objęte ubezpieczeniem z biegiem czasu tracą na wartości. Jeśli taka sytuacja wystąpiła, możemy zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o zmniejszenie sumy ubezpieczenia, dzięki czemu składka, jaką pobiera firma, będzie poddana weryfikacji i w rezultacie pomniejszona o obliczony spadek wartości. Sama firma po otrzymaniu zgłoszenia przekazanego najlepiej w formie pisemnej nie może odmówić pomniejszenia wartości ubezpieczenia.

Przepisy mają podobne zastosowanie, gdy wartość posiadanego mienia ulegnie zwiększeniu – wtedy dla kompleksowej ochrony i komfortu psychicznego ubezpieczony ma prawo podnieść granicę gwarantowanego świadczenia odszkodowawczego.