Zalanie sąsiada

Ubezpieczenie mieszkania pokryje straty finansowe spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, w którym szkody doznał sąsiad mieszkający piętro niżej w przypadku, gdy nasze ubezpieczenie lokum rozszerzone jest o pakiet odpowiedzialności cywilnej. W przeciwnym przypadku zakład ubezpieczeniowy może nie uznać roszczenia, ponieważ pęknięty wężyk od wody bądź nieszczelności baterii kuchennych i łazienkowych nie zalicza się do wypadku losowego, a za ich stan odpowiada właściciel. Bez ważnego OC może się zdarzyć, że roszczenie sąsiada będziemy musieli pokryć z własnych środków  finansując wkład, jaki wydał na przeprowadzenie remontu!

Jeśli doszło do zalania należy sąsiadowi przedstawić dane zawarte w polisie wraz z jej numerem, poszkodowany występuje do firmy ubezpieczeniowej, która wciela się w prawa sprawcy i jest zobowiązana do likwidacji wyrządzonych szkód.