Wynajem a ubezpieczenie mieszkania

W większości towarzystw ubezpieczeniowych osoba wynajmująca mieszkanie ma prawo do zawarcia ubezpieczenia na podstawie umowy najmu, jednakże w większości przypadków polisa chroni tylko prywatne elementy i dobra mieszkania zgromadzone przez najemcę m.in. sprzęt rtv-agd, meble, elementy wyposażenia wnętrza.

Ubezpieczenie może zagwarantować najemcy ochronę od odpowiedzialności cywilnej w skutek wyrządzenia szkód osobom trzecim np.: zalanie sąsiada poprzez niedokręcony kran, jednakże za wszystkie awarie instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych odpowiedzialny jest właściciel.

Reasumując – w wyniku zdarzenia losowego np.: pożaru, zalania, wybuchu gazu oszacowaną wartość odszkodowania za elementy stałe lokalu (instalacje, mury, elementy architektoniczne) zostaje wypłacana osobie posiadającą prawną własność zaś zwrot kosztów za ruchomości domowe otrzymuje najemca.