Warunki ubezpieczenia mieszkania

Decydują się na ubezpieczenie mieszkania należy okazać się dokumentem stwierdzającym prawo własności bądź współwłasności nieruchomości. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby ubezpieczenie zostało zawarte przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną a nawet najemcę lokalu mieszkalnego.

Warunki ubezpieczenia szczegółowo określi (OWU) zakład ubezpieczeń, jednakże wymogiem jest dobry stan techniczny lokalu zarówno w aspekcie architektonicznym jak i technicznym instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej znajdujących się w mieszkaniu. Ubezpieczyciel odmówi wydania polisy, gdy lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub w kamienicy, której stan techniczny zagraża zdrowi i życiu!

Rozszerzając pakiet ochrony substancji mieszkaniowej od włamania i kradzieży przeważnie wymagane są minimum dwa zamki zabezpieczające drzwi wejściowe, solidnie osadzane drzwi balkonowe i okna tak, aby nie było możliwe wyważenie ich przy użycia siły. Właściciele mieszkań parterowych, gdzie balkon znajduje się na wysokości mniejszej niż 180 cm od podstawy budynku, do zawarcia ubezpieczenia w niektórych towarzystwach będą zmuszeni do zamontowania krat bądź rolet antywłamaniowych, utrudniających dostanie się do mieszkania z zewnątrz.