Jak ubezpieczyć dzieła sztuki?

Standardowe ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych nie zawierają w sobie ochrony dzieł sztuki, drogocennych zbiorów znaczków, biżuterii bądź innych rzeczy mających niebagatelną wartość rynkową – w przypadku zaistnienia szkody ubezpieczyciel nie ma obowiązku zwrotu ich kosztów.

Ubezpieczenie drogocennych zbiorów można zawrzeć jako dodatkową opcję. W celu objęcia ich świadczeniem ubezpieczeniowym niezbędna będzie specjalistyczna ekspertyza rzeczoznawcy, która musi być zaakceptowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Często zdarza się, że ubezpieczyciel w przypadku niecodziennej wartości przetrzymywanych rzeczy wymaga zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci wzmocnienia drzwi bądź aktywnych systemów alarmowych.