Ubezpieczenie psa

Polska wciąż należy do krajów, których mieszkańcy niechętnie się ubezpieczają a ubezpieczenie psa często powoduje uśmiech na twarzy i nie jest poważnie traktowane. Zwykle ma tu jednak zastosowanie stwierdzenie mądry Polak po szkodzie. Nadal zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich jako właścicielach zwierząt ciąży. Zakres odpowiedzialności cywilnej w życiu nas wszystkich jest niezwykle szeroki.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w istocie jej zakres, określony jest zasadniczo przez kodeks cywilny, który głosi że ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonej w umowie kwoty gotówkowej, stanowiącej odszkodowanie za szkody wyrządzone osobie trzeciej, za którą odpowiedzialność poniesie ubezpieczony albo ubezpieczeniodawca. Powyższa norma ma więc zastosowanie również przy konstruowaniu umów o ubezpieczenie psa.

Ubezpieczenie psa to jednak w naszym kraju mało powszechna praktyka. Jeśli już dokonywana jest umowa o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, łączona ona jest prawie zawsze z ubezpieczeniami mieszkania, domu bądź na życie. A jeśli chodzi o asekurowanie poczynań czworonogów, zwykle kupowane jest ubezpieczenie psa. Jest to po części wynikiem podziału, którego dokonało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzieląc psy na dwie kategorie – niebezpieczne i pozostałe, gdzie obowiązkiem posiadacza pupila należącego do grupy uznanej za groźną, jest wykupienie wskazanego przez prawo ubezpieczenia.