Ubezpieczenie na studiach. Jak sprawdzić ubezpieczenie NFZ?

Każdemu studentowi przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie może zapewnić rodzic, uczelnia lub pracodawca. Jeśli student lub studentka pracowała np. w wakacje na umowę o zlecenie, warto po zakończeniu takiej umowy sprawdzić, czy nadal widnieje się w NFZ jako osoba ubezpieczona. Brak takiej informacji może skutkować dużymi opłatami za leczenie. Jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym?

Ubezpieczenie na uczelni. Jak sprawdzić, czy student jest ubezpieczony?

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu studentowi (I i II stopień studiów). Nie ma znaczenia, czy studiuje na uczelni państwowej czy prywatnie. Podobnie bez znaczenia jest tryb studiów: dzienny, wieczorowy czy zaoczny. Obejmuje studentów przez cały okres trwania nauki.

Ubezpieczenie przysługuje od początku studiów, zazwyczaj obowiązuje już w dniu inauguracji. Działa też przez cztery miesiące od obrony pracy dyplomowej lub do czasu wykreślenia osoby z listy studentów. Dodatkowo do ukończenia 26. roku życia student jest ubezpieczony razem z rodzicami jako członek rodziny.

Nie tylko rodzice mogą zgłosić studiującego potomka do NFZ. Studenta ubezpieczy także:

  • pracodawca, który zatrudnia go na umowę o pracę,
  • pracujący lub prowadzący firmę współmałżonek,
  • uczelnia w wypadku, gdy student nie może być ubezpieczony przez rodziców. Podobnie w przypadku ubezpieczenia po 26. roku życia.

Student może też samodzielnie wystąpić o ubezpieczenie do NFZ w przypadku, gdy sam prowadzi działalność gospodarczą. Do Narodowego Funduszu Zdrowia należy donieść stosowne dokumenty. Niezbędne jest przede wszystkim zaświadczenie z uczelni.

Ubezpieczenie jest ważne również podczas wakacji oraz urlopu dziekańskiego. Natomiast kiedy student ukończy 26. rok życia, wówczas do ubezpieczenia zgłasza go uczelnia.

Ubezpieczenie studenta a umowa o pracę

Studenci w Polsce często podejmują pracę zarówno w roku akademickim, jak i w czasie wakacji. W wyniku zatrudnienia tracą status członka rodziny w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obowiązek ubezpieczenia przechodzi z rodziców na pracodawcę.

Zakończenie współpracy oznacza w tym przypadku pozbawienie studenta ubezpieczenia. W celu ponownego uzyskania ubezpieczenia, student musi raz jeszcze zostać zgłoszony do NFZ przez rodziców lub uczelnię. Powinien zadbać o to we własnym zakresie. Niedopilnowanie może skutkować np. wysokimi kosztami leczenia.

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeśli student był ubezpieczony przez rodzica, który w międzyczasie zmienił miejsce pracy. Rodzice studentów muszą więc pamiętać o zgłoszeniu tego faktu nowym pracodawcom.

Status studenta a umowa o pracę – a co z pracą na umowę zlecenie?

Umowa o pracę jest najbardziej korzystna dla każdego bez względu na status. Student pracujący w ten sposób podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale też:

  • ubezpieczeniu emerytalnemu,
  • ubezpieczeniu rentowemu,
  • ubezpieczeniu wypadkowemu.

Ze względu na charakter umowy, pracodawca jest zobowiązany do działania zgodnie z kodeksem pracy. Osoby, które są zatrudniane w normalnym wymiarze, muszą jednak być bardziej dyspozycyjne, co trudno osiągnąć w przypadku studentów dziennych. Natomiast studenci uczący się zaocznie nie powinni mieć trudności z pogodzeniem pracy na etacie ze studiami.

Umowa o pracę stanowi ochronę ze względu na specjalne prawo dotyczące tego sposobu zatrudnienia. Jednak znaczna część studentów dziennych nie ma możliwości pracy w takim systemie. Stąd możliwość pracy na umowie o zlecenie. Na jej podstawie pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego.

W większości miejsc pracy student może poprosić o zgłoszenie do ubezpieczenia z tego tytułu. Jeśli to zrobi, a umowa z czasem zostanie rozwiązana, student straci ubezpieczenie.

Jak sprawdzić ubezpieczenie NFZ?

Osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, że nie są ubezpieczone, ryzykują poniesienie wysokich kosztów ewentualnego leczenia. Istnieje sposób żeby tego uniknąć. Wystarczy sprawdzić w rejestracji najbliższej przychodni lub np. odwiedzić wojewódzki oddział NFZ i zapytać.

Można też samodzielnie skorzystać z systemu eWUŚ i zweryfikować stan ubezpieczenia przez internet. Wystarczy podać swój numer PESEL i potwierdzić przy użyciu dowodu osobistego bądź prawa jazdy swoją tożsamość. Dzieci i młodzież aż do ukończenia liceum mogą w tym celu użyć legitymacji szkolnej.

Jeśli okaże się, że student nie posiada ubezpieczenia, powinien jak najszybciej się o nie zatroszczyć. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie nie wygasa od razu, lecz w ciągu 30 dni po rozwiązaniu umowy z pracodawcą.

Niekoniecznie w NFZ, czyli czy warto zdecydować się na ubezpieczenie prywatne?

Studenci mogą też skorzystać z polis prywatnych. Warto ubezpieczyć np. telefon lub laptop od utraty. Tym bardziej, że brak dostępu do komputera potrafi znacznie utrudnić życie studenta.

Inne ubezpieczenie, które warto rozważyć, to dodatkowe ubezpieczenie od wypadków. Można je wykupić na uczelni, ale można też samodzielnie udać się do wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dzięki takiemu wariantowi otrzymamy nie tylko pokrycie kosztów leczenia, lecz także możliwość otrzymania odszkodowania w określonych sytuacjach.