Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – jak wybrać?

Nagła pomoc medyczna udzielona za granicą może wiązać się z ogromnymi wydatkami. Z tego powodu brak ubezpieczenia grozi długami, których spłata może potrwać nawet całe życie. Dlatego organizując wyjazd należy o tym pamiętać. W jaki sposób można ubezpieczyć się za granicą? Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule!

Ubezpieczenie za granicą – jakie ubezpieczenie można wykupić?

Polacy decydujący się na wyjazd za granicę powinni pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Prościej jest w krajach europejskich – zwłaszcza tam, gdzie istnieje możliwość użycia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej jest zachowany podstawowy zakres ochrony zdrowia na podstawie umowy pomiędzy państwami.

Sprawa staje się trochę bardziej skomplikowana kiedy konsument chce wyjechać do kraju pozaeuropejskiego. Jednak i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego dobrze jest mieć zapewnioną lepszą ochronę. Takie ubezpieczenie będzie stanowiło dodatkowe koszty. Są one związane z wieloma czynnikami, a każde towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało inne wymagania.

Jeśli obywatel Polski chce wyjechać za granicę do pracy, także powinien dodatkowo ubezpieczyć się prywatnie. Można to zrobić zarówno w swoim kraju, jak i w nowym miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie może pomóc w kryzysowych sytuacjach. Np. w razie pobytu w szpitalu czy w przypadku kradzieży.

Prywatnie leczenie w każdym kraju jest kosztowne. Bagatelizowanie możliwości ubezpieczenia się przed wyjazdem z kraju jest nieodpowiedzialne. Zwłaszcza że ubezpieczenia w Polsce są jednymi z najtańszych na świecie. Dodatkowa polisa w Europie to koszt kilkudziesięciu złotych. W Ameryce Północnej – kilkaset złotych. Zapobiegliwość chroni przed długami rzędu 50 – 80 tys zł.

O ubezpieczeniu na takim wyjeździe powinny pomyśleć zwłaszcza te osoby, które posiadają zaciągnięte zobowiązanie, np. pożyczkę lub kredyt. W kryzysowej sytuacji nie zostaną one bez pieniędzy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – NFZ za granicą

EKUZ to karta, która jest ważna na terenie krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Prawo do jej otrzymania posiadają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ, a także członkowie rodzin ubezpieczonych.

Każda osoba w rodzinie powinna założyć sobie swoją własną kartę. Wystarczy zanieść wniosek do urzędu Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim województwie – karta zazwyczaj wydawana jest od razu. O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają:

 • na wakacje – w celach turystycznych,
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • w krótką podróż służbową,
 • w delegację do pracy, oddelegowani przez polskiego pracodawcę,
 • żeby podjąć studia za granicą.

Na podstawie karty EKUZ polscy obywatele będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, która umożliwi kontynuowanie pobytu na terenie danego kraju w bezpiecznych warunkach. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do świadczeń związanych z porodem i okresem połogu. Ochrona nie będzie jednak skuteczna, jeśli celem podróży jest już zaplanowane leczenie. Dodatkowo należy pilnować terminu ważności, który będzie się różnił w zależności od okoliczności wydania:

 • 5 lat – karta wydana emerytom,,
 • 6 miesięcy – karta wydana osobom ubezpieczonym: zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierającym rentę, studentom zgłoszonym przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego, członkom rodzin ubezpieczonych, a także kobietom w okresie ciąży posiadającym obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
 • 2 miesiące – karta wydana osobom bezrobotnym, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

EKUZ – w jakich krajach będzie uznawana?

Posiadanie karty EKUZ jest konieczne jeśli klient nie chce opłacić kosztów leczenia z własnej kieszeni. Jeśli jej nie ma, trzeba skontaktować się z NFZ, który w nagłych sytuacjach może wysłać certyfikat zastępczy. Będzie on miał taką samą moc co karta. Ubezpieczenie Narodowego Funduszu Zdrowotnego obowiązuje w takich krajach jak:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Cypr,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy.

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa leczenia w prywatnych szpitalach. Warto też nadmienić, że NFZ nie zwróci kosztów transportu medycznego i transportu zwłok do Polski. Dlatego pomimo ogólnego ubezpieczenia, warto dodatkowo ubezpieczyć się prywatnie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą – dodatkowa ochrona

Tam gdzie obowiązuje EKUZ, polscy obywatele ubezpieczeni przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą czuć się bezpiecznie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest jednak akceptowana tylko w określonych państwach. Co jeśli ubezpieczenie z NFZ nie obowiązuje w państwie, do którego wybiera się konsument? Jak zapewnić sobie szerszą ochronę?

Rozwiązaniem będzie prywatne ubezpieczenie – umowa podpisana z wybranym ubezpieczycielem. Ważne jest dokładne przeczytanie OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Tam zostaną zapisane elementy, które obejmuje dana polisa. Trudno jest określić, jaki koszt będzie miało ubezpieczenie, ponieważ dobierane są one indywidualnie. Cena będzie zależała m.in. od:

 • celu wyjazdu – czy klient wyjeżdża na wakacje czy do pracy? Jeśli na wakacje, to co będzie robił? Zwiedzanie niesie mniejsze ryzyko niż sporty podwyższonego ryzyka. Natomiast jeśli do pracy – to z jaką pracą będzie związany wyjazd?
 • pakiet polisy – standardowe oferty są tańsze. Jednak każdy ubezpieczyciel posiada indywidualne warunki. Dlatego konsument powinien przejrzeć różne oferty zanim zdecyduje się na jedną, konkretną,
 • wiek klienta – osoby które nie ukończyły 25 roku życia często mogą liczyć na różne zniżki od towarzystw ubezpieczeniowych. Istnieją także zwyżki dla osób które ukończyły 65 lub 70 rok życia,
 • miejsce podróży – koszt ubezpieczenia w Europie będzie stały. Natomiast ubezpieczenie w krajach poza Europą mogą mieć różny koszt. Zależy to przede wszystkim od kosztów leczenia na terenie kraju, do którego zamierza pojechać zarówno turysta jak i pracownik.

Kierowca wyjeżdżający za granicę powinien pamiętać, że może to zrobić tylko ubezpieczonym samochodem. Czy wystarczy samo OC? Nie, jeśli dojdzie do kradzieży.

Praca za granicą – ubezpieczenie w Polsce czy w kraju pracodawcy?

Osoby, które planują wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych mogą wykupić polisę całoroczną. Polisa dla pracujących za granicą może pokrywać:

 • badania diagnostyczne,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacje,
 • transport do szpitala lub do innych placówek medycznych,
 • zakup leków i środków opatrunkowych,
 • leczenie stomatologiczne,
 • transport zwłok.

Istnieje możliwość rozszerzenia podstawowego ubezpieczenia. Można dokupić m.in. pakiet od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Pakiet ubezpieczenia powinien być tym lepszy, im bardziej niebezpieczna będzie przyszła praca. Niesie to wyższe koszty ale i zwiększa bezpieczeństwo finansowe.

Warto wiedzieć, że mieszkając w jednym kraju i pracując w drugim konsument posiada prawo do poddania się leczeniu w obu krajach. W przypadku leczenia za granicą trzeba jednak zorientować się, jaki system opieki zdrowotnej obejmuje obywateli danego kraju. Może okazać się, że to co refundowane jest w Polsce, w innym kraju będzie trzeba wykupić sobie prywatnie.