Wyjazd zagraniczny tylko z ubezpieczonym samochodem!

Wakacje to czas upragniony i wyczekiwany przez wielu ludzi. Jest to krótki okres czasu za którym większość z nas tęskni cały rok. Coraz częściej wyjeżdżamy do obcych krajów i to nie koniecznie w celach wypoczynkowych ale także zawodowych oraz rodzinnych. Czy jednak na czas wyjazdu wykupujemy odpowiednie ubezpieczenie dla naszego samochodu?

Nie za często mamy okazję czytać o ubezpieczeniach samochodu, którym mamy zamiar jechać za granicę. A jest to przecież bardzo ważna kwestia. Każdemu z nas i nie koniecznie z naszej winy może przydarzyć się jakiś wypadek czy stłuczka. Każdy z nas przecież może też paść ofiarą kradzieży. Co więc można powiedzieć o ubezpieczeniach pojazdu na wyjazd za granicę?
W większości państw europejskich uznawane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie i ma ono zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz pojazdu lub kierowca wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jest on prawnie odpowiedzialny.

Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce jest w większości krajów europejskich wystarczającym zabezpieczeniem dla nas jako kierowców przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody na pojeździe lub osobie. Jeżeli za granicą spowodujemy jakiś wypadek czy szkodę. nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy pojazdu poszkodowanego uczestnika ruchu.

Niestety nie wszędzie wystarczy samo OC. W krajach takich jak: Albania, Andora, Białoruś, Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia czy Maroko nadal obowiązuje „Zielona Karta”, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Właśnie dlatego przed wyjazdem do tych krajów warto zaopatrzyć się u swojego ubezpieczyciela w taki dokument.

Naprawdę warto

Aby mieć dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan techniczny naszego samochodu, można sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy.

Ubezpieczyciele oferują nam zazwyczaj pomoc:

  • techniczną (np. holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego)
  • medyczną (leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu)
  • finansową (np. zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu w sytuacji, gdy naprawa pojazdu nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie lub gdy naprawa jest nieco bardziej czasochłonna)
  • informacyjną.

Aby wiedzieć, co konkretnie zawiera polisa zawsze warto dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia do niej dołączone, lub przygotować zestaw pytań, które zadamy naszemu agentowi ubezpieczeniowemu.

Zdarzył się wypadek co dalej?

Gdyby jednak zdarzyło się za granicą jakieś nieszczęście, w które byłby zaangażowany nasz samochód. Jeżeli to my spowodujemy kolizję lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty.

Jeżeli sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło do wypadku lub kolizji, należy przede wszystkim spisać: jego dane osobowe,dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC, nr rejestracyjny pojazdu, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń. Następnie należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.

Innym wyjściem jest skontaktowanie się po powrocie do Polski z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy wskaże reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny cudzoziemiec posiadający ważną Zieloną Kartę, należy spisać nr Zielonej Karty, okres jej ważności, dane osobowe posiadacza pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu i jego markę, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę.