Wszystko o ubezpieczeniu domu lub mieszkania

Każdy kto chce wykupić ubezpieczenie dla swojego mieszkania powinien wiedzieć jakie liczne kruczki i haczyki są zawarte w umowach podpisywanych z ubezpieczycielami. Podstawowym zakresem ubezpieczenia w polisach mieszkaniowych jest ubezpieczanie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Niestety te tak zwane „zdarzenia losowe” nie zawsze bywają takie same.

Przykładowo huragan według firm ubezpieczeniowych powinien mieć siłę od 17,5 aż do 25 m/s i wyrządzić bardzo duże(masowe) szkody by ubezpieczyciel uznał nasze roszczenie o wypłatę odszkodowania. Podobnie bywa w kwestii pożarów. Nie zawsze ogień jest w przypadku pożaru największą siłą niszczycielską. Bardzo często bywa, że to akcja ratunkowa lub sadza powodują największe szkody. Ubezpieczenie od pożaru jednak nie zawsze to obejmuje i bardzo często wymaga wykupienia dodatkowego pakietu usług (o ile ubezpieczyciel w ogóle takowe świadczy).

Zalanie, podobnie jak w przypadku huraganu, nie zawsze oznacza to samo. Należy sprawdzić czy nasze ubezpieczenie obejmuje takie rzeczy jak:

  • wydostanie się wody, pary wodnej lub płynów na skutek awarii urządzeń AGD, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, instalacji gaśniczej, akwarium (są i takie towarzystwa, które ochronią Twoje mieszkanie na wypadek wycieku wody z łóżka wodnego)
  • nieumyślne pozostawienie otwartych kranów
  • cofnięcie się ścieków
  • opady atmosferyczne – tu zwróćmy uwagę na zakres ochrony: czy chodzi tylko o tak zwany deszcz nawalny, czy również topniejące zwały śniegu, zalanie przez okienka piwniczne etc.
  • czy woda z akwarium wydostała się przez wyciek, czy stłuczenie(jeśli jest uwzględnione w umowie)
  • zalanie przez osoby trzecie i w wyniku akcji ratowniczych.

Bądźmy świadomi też, że powódź to nie zalanie, tylko oddzielne ryzyko i to rzadko włączane do standardowego pakietu towarzystw ubezpieczeniowych. Podobna zasada panuje przy uderzeniu pioruna – nie łudźmy się, że uzyskamy odszkodowanie, gdy w okolicy była burza, a nam spalił się komputer. Tutaj przewiduje się pokrycie strat wyłącznie za bezpośrednie oddziaływanie wyładowania elektrycznego na ubezpieczony przedmiot. Oznacza to, ze ubezpieczyciel pokryje szkody gdy piorun to piorun bezpośrednio spowoduje uszkodzenie i uderzy np. bezpośrednio w nasz dom. Aby chronić sprzęt elektroniczny, koniecznie uwzględnijmy ryzyko przepięcia.

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych powinny zastanowić się natomiast, czy w ich polisie uwzględniono ryzyko upadku drzewa na ich posiadłość. Wiele towarzystw oferuje też opcję ubezpieczenia naszego dobytku od wandalizmu czy dewastacji, jednak mało który ubezpieczyciel chce zwrócić nam koszty usuwania graffiti.

Ubezpieczając już swój dom warto pamiętać by, zbierać wszystkie rachunki, dokumentować posiadany majątek, zgłaszać ubezpieczycielowi wszystkie bardziej kosztowne przedmioty, które zakupiło się już podczas trwania umowy ubezpieczeniowej.
I pamiętaj! Zabezpieczaj sprzęty, drzwi, okna, utrzymuj w dobrym stanie rynny, dach, komin oraz nie zapomnij o aktualnym przeglądzie technicznym. Inaczej towarzystwo będzie próbowało udowodnić Ci, że szkoda, która powstała to skutek niewłaściwego użytkowania bądź Twojego zaniedbania. Warto zachowywać te wszystkie środki ostrożności wtedy ubezpieczyciel będzie miał problem by wykręcić się od zapłacenia należącej się nam rekompensaty.