Ubezpieczenia osób na umowach cywilnoprawnych

W Polsce ponad połowa osób zatrudnionych przed trzydziestym rokiem życia nie posiada umowy o pracę. Zastępują ją zazwyczaj umowy – zlecenie lub o dzieło. Prześledźmy pokrótce plusy oraz wady tych trzech typów umów.

Zdecydowana większość zatrudnianych preferuje umowę o pracę, która daje kilka podstawowych gwarancji. Po pierwsze pracodawca jest obligowany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Jeśli pracujemy na umowę o pracę na czas nieokreślony, przysługuje nam trzymiesięczne wypowiedzenie (na czas określony=wypowiedzenie dwutygodniowe). Mamy także prawo do pełnopłatnego urlopu oraz wynagrodzenia w czasie choroby. Ponadto ubezpieczeniem zdrowotnym możemy objąć swojego współmałżonka. Jedynym minusem dla pracownika jest jego brak elastyczności. Nie może się on zwolnić ot tak, w każdej chwili. Musiałby postarać się o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, a także złożyć 3-miesięczne lub 2-tygodniowe wypowiedzenie.

Umowa o dzieło nie zawiera praktycznie żadnych gwarancji, ale mamy możliwość odstąpienia od niej niemal w każdym momencie i nie jest nam odciągane wynagrodzenie np. gdy jesteśmy w jakimś dniu nieobecni (co występuje w przypadku umowy zlecenia). Musimy po prostu wykonać swoje zadania i z nich jesteśmy rozliczani. Płatny urlop nie przysługuje ani osobom na umowie o dzieło ani na zlecenie. Nie ma także wynagrodzenia za okres chorobowy, ani odszkodowań za wypadek przy pracy. Dobrze jednak wykupić np. ubezpieczenie grupowe, które może nam zapewnić takie świadczenie. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, nie musimy się martwić o zamieszczanie na świadectwie pracy ewentualnych uwag pod naszym adresem (chyba że popełnimy poważne uchybienia a pracodawca wystąpi na drogę sądową). Świadectwa pracy są wydawane jedynie osobom nawiązującym stosunek pracy, a więc posiadającym umowę o pracę. Umowy zlecenia lub o dzieło są korzystne dla osób, które otrzymują świadczenia z innych źródeł, które mogłyby zostać anulowane w przypadku podjęcia umów o pracę. Osoby wolnych zawodów także dobrze czują się na umowach cywilnoprawnych, mając dużą elastyczność i wykonywania wielu zadań dla wielu pracodawców, nawet w jednym czasie. Dobrym przykładem mogą być tutaj artyści. Przy sporych zarobkach stać ich na prywatną opiekę zdrowotną oraz indywidualne zabezpieczanie swojej emerytury.