Nordea rusza z Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym

Wczoraj podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego przegłosowano wniosek, zgodnie z którym Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne utworzy Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

Wczorajsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego było 148 w jej historii. Jednym z bardzo istotnych punków, który został omówiony podczas posiedzenia było głosowanie nad wnioskiem Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zgodnie z którym towarzystwo to chciało zmienić swój statut na Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przedmiotem działalności nowo utworzonego funduszu będzie teraz prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych – IKE oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, w skrócie IKZE. Rolę depozytariusza pełnić będzie Bank Handlowy w Warszawie. Fundusz rozpocznie swoją działalność zgodnie z prawem po wpisaniu do rejestru funduszy, który prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie.