To naprawdę koniec podwójnego OC?

Podwójne OC było zmorą kierowców, którzy z różnych przyczyn nie dopilnowali rozwiązania umowy z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym a podpisali już kolejną, z innym. W takiej sytuacji trzeba było płacić obie składki, ponieważ nie istniała opcja anulowania jednej z polis. Problem był na tyle duży, że sprawą zajął się Sejm RP.

Zgodnie z ostatnimi wiadomościami, Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która reguluje kwestie podwójnego OC. Ustawa trafiła już do Senatu i jeśli zostanie zaakceptowana, prawdopodobnie od początku nowego roku zniknie problem podwójnych polis komunikacyjnych.

Oto kilka istotnych zmian, które mają regulować kwestię OC i rozwiązać problem podwójnego OC:

  • jeśli zdarzy się, że podpiszemy umowę z nowym TU a poprzednie automatycznie przedłuży nam polisę, to jeśli terminy obu polis pokrywają się, możemy wypowiedzieć OC dawnego ubezpieczyciela
  • jeśli kupujesz auto z ważnym OC, to TU, w którym jest ono ubezpieczone nie przedłuży automatycznie polisy na kolejny okres
  • jeśli wysyłasz wypowiedzenie polisy pocztą, będzie liczyła się data nadania listu do TU a nie, jak dotychczas, data dotarcia – dzięki temu uniknie się sytuacji, w której TU otrzymało list dosłownie dzień po terminie ważności polisy i zdążyło ją automatycznie przedłużyć
  • TU będą mieć obowiązek powiadomienia o zbliżającym się terminie zakończenia umowy na co najmniej 14 dni przed jej wygaśnięciem – da to czas ubezpieczonemu na reakcję