Jak obliczyć kwotę odszkodowania z polisy NW?

Jeżeli doznaliśmy nieszczęśliwego wypadku, który wpłynął na nasze zdrowie, a posiadamy aktualną polisę NW, przysługuje nam odszkodowanie! Sama kwota tego świadczenia uzależniona jest od doznanego procentu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem będącym na liście świadczeń gwarancyjnych. W celu obliczenia, jaka kwota należy się od towarzystwa ubezpieczeń, należy najczęściej podzielić sumę ubezpieczenia (jej wysokość znajduje się […]

Czytaj więcej